Súbory na stiahnutie

Stanovy združenia
Dodatok k stanovám č.1
Dodatok k stanovám č.2
Prihláška za člena FO
Prihláška za člena PO

UPOZORNENIE!

Súbory určené na stiahnutie, je potrebné vypísať ručne a opatriť vlastnoručným podpisom. Následne zaslať poštou na adresu združenia. Nie je možné ich posielať mailom.


AKTUÁLNE!

10. ročník medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2012

IV. ročník súťže ZAV Zvolen 2012.

  • Združenie bolo založené za účelom zefektívnenia slovenského školstva v oblasti spracovania textov na počítači.
    Združenie organizuje semináre pre učiteľov administratívy a korešpodencie
    a súťaže v spracovaní textov v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy,
    Ministerstva školstva SR a ŠIOV v Bratislave.

  • Prezentácia z našej činnosti


  • Správa zo 47. Kongresu INTERSTENO – Peking 2009
  • >